Historia i Duszpasterze Parafii św. Stanisława Kostki

Osada górnicza Giszowiec powstała w latach 1906-1910. Początkowo należała do parafii mysłowickiej. W latach międzywojennych weszła  w skład nowo utworzonej parafii św. Anny w Janowie. W latach 1946-1948 na skraju osady w bukowym lesie wybudowano murowany kościół św. Stanisława Kostki. Budową kierował wikary z Janowa, ks. Wiktor Mandrek. Kościół został poświęcony 17 V 1948 przez bpa Juliusza Bieńka. 1 I 1949 utworzono samodzielną kurację, a 28 V 1957 erygowano parafię. Kościół budowano systemem gospodarczym według projektu architekta J. Kruga. Obecny wystrój wnętrza projektowała Helena Szuster z Bielska.

Obecni duszpasterze parafii:

Proboszcz ks. Adam Markiewka, od 2013

Duszpasterze, którzy służyli w parafii:

Wikariusz ks. Dariusz Antoniewicz, od 2015 do 2021

Wikariusz ks. Mariusz Kaspar

Kapłani pochodzący z parafii:

  • kan. Wihelm Scholz 1947
  • ks. Henryk Ścierski 1955
  • ks. Paweł Hahn 1958
  • ks. Jan Bracik 1975
  • ks. Henryk Nowara 1995

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

Siostra Agnieszka Kobiałka, Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebniczek Ducha Św.