Wizytacja Kanoniczna

Wizytacja kanoniczna 22-27.10.2019

Każda parafia co pięć lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się także poznać jej kondycję materialną. Sprawdza również jak zostały wypełnione wnioski i zalecenie powizytacyjne.

Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Przedstawiciele wydziałów Kurii Diecezjalnej podsumowali duszpasterstwo, sprawy ekonomiczne, budowlane  parafii, sprawdzali stan techniczny organów, dokonali przeglądu ksiąg parafialnych, prowadzili rozmowy dotyczące muzyki w Kościele i pieśni liturgicznych.
Wizytacji przewodniczył ks. Biskup pomocniczy Marek Szkudło. Wizytacja rozpoczęła się 22.10.br w Szkole Podstawowej nr 54 spotkaniem ks. Biskupa z gronem pedagogicznym i dyrekcją szkoły.

W piątek, 25 października ks. Biskup Marek Szkudło spotkał się z chorymi z naszej parafii, zespołem Caritas, a także ze Wspólnotą Żywego Różańca. Ks. Biskup poznał zakres formacji duchowej i codzienne funkcjonowanie grup parafialnych. Po udziale w nieszporach i spotkaniu z kapłanami dekanatu, odbyła się Msza św., na której uroczyście rozpoczęliśmy wizytację. Podczas Mszy św. ks. Biskup udzielał sakramentu bierzmowania kandydatom. Po Mszy św. ks. Biskup spotkał się z kapłanami, katechetami oraz animatorami przygotowującymi kandydatów do sakramentu bierzmowania.

W sobotę, 26 października, w kościele odbyło się wspólne, wesołe i rozśpiewane spotkanie z kilkoma grupami parafialnymi: Dzieci Maryi, Ministranci, Oaza Młodzieżowa, Oaza Domowego Kościoła. Członkowie tych grup i ich rodziny często należą do kilku grup. Następnie ks. Biskup udał się na spotkanie do domu rodziny wielodzietnej. W godzinach popołudniowych ks. Biskup spotkał się z Parafialną Radą Duszpasterską.

W niedzielę, 27 października, ks. Biskup wygłosił swoje pasterskie pouczenie na Mszach św. Uroczyste zakończenie wizytacji kanonicznej, podziękowania a także udzielenie błogosławieństwa Pasterskiego wiernym, a także specjalne indywidualne błogosławieństwo najmłodszych parafian odbyło się na Mszy św. o godz. 12.00.

W duchu hasła Biskupa Marka Szkudło: ” W Tobie Panie zaufałem”, dziękujemy za wspaniały czas Wizyty Kanonicznej w naszej parafii,  przepełniony przekazywaniem Słowa Bożego, rozpalania w nas miłości do Boga i zaufania Mu we wszystkich naszych wyborach i ścieżkach życia.