XVIII Niedziela Zwykła
|2 Sierpnia 2020|
ROK A

Ewangelia (Mt 14,13-21)

Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i i rzekli: <<Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności>>. Lecz Jezus im odpowiedział: <<Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!>> Odpowiedzieli Mu: << Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb>>. On rzekł: <<Przynieście Mi je tutaj>>. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć  chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.