UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW  PIOTRA  I  PAWŁA

29  czerwca 2014

 

 

 

„Jezus zapytał uczniów: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

 

Św. Piotr pod Cezareą Filipową wyznał wiarę w Chrystusa, jako Mesjasza. Czy można czegoś więcej? Czy nie o to Jezusowi chodziło, gdy zapraszał uczniów, aby Mu towarzyszyli i w końcu stali się Jego apostołami? Oto ten, w którym Jezus pokładał wielką nadzieję wyznaje prawdę o Chrystusie. Mogło się wydawać, że teraz to będzie już tylko dobrze.

 

Piotrowe rozumienie wyjątkowości i boskości Jezusa niestety różniło się od woli Ojca. „Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie” – taka była reakcja apostoła na zapowiedź męki i śmierci Mistrza. I w końcu przeniknięte jakąś dozą zwątpienia „Nie znam tego człowieka” na dziedzińcu arcykapłańskim. Piękne słowa św. Piotra w konfrontacji z rzeczywistością okazały się kruche, jak zbutwiała ławka ukryta na chórze bocznym kościoła. Apostoł powoli dorastał do tego, by słowa stały się kształtem jego życia.

 

Jak jest z Tobą? Czy wyznajesz swoją wiarę? Pewnie to czynisz co niedzielę na Mszy świętej, a w ciągu tygodnia w pacierzu. Czy jesteś lepszy od św. Piotra? Czy z łatwością przychodzi Ci zgodzić się z wolą Bożą? A może nierzadko szepczesz pod nosem: „To niemożliwe”, tak jakby możliwości Boga były mocno ograniczone.

Historia św. Piotra wcale nie znaczy, że nie mamy wyznawać wiary. Powinna nam w tym jednak towarzyszyć pokora i świadomość, że jeszcze w niejednym upadku będziemy się uczyć prawdziwego zaufania do Boga. 

 

+  +  +