Ruch Focolari

Ruch Focolari zaprasza wszystkich chętnych na spotkania ze Słowem Życia.

W każdy ostatni czwartek miesiąca, po wieczornej Mszy świętej, w domu katechetycznym chcemy wspólnie rozważać słowa Ewangelii i dzielić się doświadczeniami z naszego życia.

Zapraszamy każdego, komu bliskie jest szukanie właśnie w Ewangelii odpowiedzi na  pragnienie jedności, pokoju, odnowy i problemy współczesnego świata.

Nie ma ograniczeń wiekowych i nie trzeba się zapisywać.

Jedynym koniecznym warunkiem jest pragnienie wzajemnej miłości chrześcijańskiej.

Spotkaniom będzie towarzyszył ks. Łukasz.

O Ruchu Focolari  (Dzieło Maryi).

Jest to ruch kościelny, wspólnotowy, wyrosły z charyzmatu jedności. Powstał  w latach 40-tych XX wieku, we Włoszech. Jego założycielka, Chiara Lubich nawet w dramacie wojny odkrywa Boga Miłość. Decyduje się Jemu poświęcić życie, ponieważ: „Wszystko upada, wszystko to marność nad marnościami. Tylko Bóg pozostaje”. To  odkrycie jest natychmiast przekazane i podzielane przez inne dziewczęta, które staną się pierwszymi towarzyszkami Chiary. Chroniąc się przed bombardowaniami, do schronów zabierają tylko Ewangelię: słowa te rozświetlają się nowym światłem: znajdują w nich „jak” odpowiedzieć na tę miłość. W przykazaniu, które Jezus nazywa nowym i swoim: „miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem”, odkrywają serce Ewangelii. Żyjąc nim radykalnie, doświadczają skoku jakościowego w życiu osobistym i wspólnotowym. W testamencie Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno”, odnajdują cel swojego życia: przyczynić się do realizacji planu Boga wobec rodziny ludzkiej.
Przez lata Ruch rozprzestrzenił się na cały świat, obejmując ludzi różnych stanów i powołań, a także różnych przekonań religijnych.
Członkowie i sympatycy Ruchu starają się w  Ewangelii szukać odpowiedzi na pytanie, jak w codziennym życiu odpowiadać na miłość Boga, wypełniając Jego wolę. Szczególną pomocą w tym są Słowa Życia na każdy miesiąc. Jest to zdanie z Pisma Świętego, opatrzone komentarzem Chiary i tłumaczone na wiele języków, aby dotrzeć do wszystkich chętnych. Założycielka tak pisze o słowach Ewangelii: Kiedy się nimi żyje, zmienia się relacja z Bogiem, z bliźnimi, z nieprzyjaciółmi.  Nadają właściwe miejsce wszystkim wartościom, na pierwszym miejscu w sercu człowieka stawiają Boga.

O Słowach Życia.

Dzieło Maryi proponuje comiesięczne spotkania koncentrujące się wokół Słów Życia. W atmosferze wzajemnej miłości, która rodzi jedność, można doświadczyć obecności Zmartwychwstałego: w rodzinach, na osiedlach, w miejscach pracy. Można w jakiś sposób dotknąć Boga, Jego pokoju, Jego światła i jedności. Dzieląc się doświadczeniami swojego życia ubogaca się i siebie i innych, budując między sobą relacje na wzór Rodziny z Nazaretu.

Więcej informacji:   www.focolare.pl   oraz na najbliższym spotkaniu.

ZAPRASZAMY !!!